FREMTIDENS SKOLE I DANMARK

Skolen er et produkt af fortiden, men vi skal (ud)danne eleverne til fremtiden
Vi aner ikke, hvad fremtiden byder på for vores børn og unge. Men der er nogle kompetencer, som de helt sikkert skal have. Men hvilke? Og hvordan skal lærere, pædagoger og skoleledelse arbejde i fremtidens skole?

Farvel til gætterierne om fremtiden
Det er gået sport i at byde på, hvad vores skoleelever skal kunne i fremtiden. Debatten raser, og mange har holdninger til, hvordan skolerne og deres medarbejdere skal gøre eleverne klar til fremtiden. 

Coronatiden har givet os nye erfaringer, men hvordan får vi dem i spil i fremtidens skole?

I Verdens bedste danske skole er vi optagede af, at man bruger fakta, forskning og de ansattes viden fra hverdagen i debatten om – og i planlægningen af – fremtidens skole. 

I stedet for alle gætterierne. 

Vi synes, at man skal vide, hvad der går godt og mindre godt nu, så man kan bygge fremtiden på dette. Derfor trækker vi på viden fra ungdomsforskere og to af de vigtigste, internationale undersøgelser om det daglige arbejde på skolerne (ICCS og ICILS). 

Vi tilsætter filosoffen K.E. Løgstrup og bruger endvidere eksempler fra jeres hverdag på skoler i Danmark.

Emneområder i foredraget:

  • Ensomhed – Den stiger desværre blandt børn og unge. Hvorfor? Og hvordan løser vi det?
  • Perfektion – Danske unge rækker i stigende grad ikke fingeren i vejret i timerne? Hvorfor? Hvordan løser vi det, så flere tør være aktive deltagere i skoletimerne?
  • Corona – Hvad lærte vi konkret – og hvordan kan vi bruge det fremover?
  • IT-kompetencer – Hvorfor er vores lærere, pædagoger og elever verdens bedste til IT? Hvad gør vi godt, og hvad kan vi gøre endnu bedre?
  • Demokratiske medborgere – Hvorfor er vores lærere og pædagoger de dygtigste i verden (igen) til at danne vores elevers demokratiske sindelag? Hvad gør vi rigtigt – og hvad skal vi gøre mere af?

Muligt udbytte
I får fakta fra undersøgelser om elever, pædagogers og læreres demokratiske dannelse og deres IT-kompetencer.

I får et indblik i, hvorfor vi præsterer i verdensklasse på vores skoler.

I får mulighed for at udveksle viden om, hvad der virker i den daglige undervisning – som vi kan trække på i fremtidens skole.

Form
Levende, faktuelt og underholdende foredrag med involvering undervejs