FOLKENE BAG VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE

“Der arbejder jeg allerede” tænker du måske, når du hører navnet Verdens bedste danske skole. Den reaktion får vi tit, når vi fortæller folk, hvad vores lille firma hedder. Og vi håber da virkelig, at du arbejder på en god skole!

Hvem er vi så? Vi et lille team af tidligere lærere, formidlere og ledere med et fælles afsæt i grundskolen. Tilsammen har vi mere en 30 års erfaring med at undervise, vejlede og inspirere lærere og pædagoger i ind- og udland.

Hvad førte os sammen?

Verdens bedste danske skole blev startet tilbage i 2014. Årsagen var ikke 200-året for vedtagelsen af den første danske skolelov, men en reaktion på al den negative omtale og de mange udfordringer, som den danske skole oplevede i perioden 2013/14. Målet var dengang, som nu , at vi sammen med jer styrker den danske grundskoles position yderligere, så den forsat er Verdens bedste skole.

Hvem er vi?

CASPER RONGSTED

CEO, Læringsekspert, forfatter, tidl. lærer og far til tre.

Casper Rongsted har i mere end 25 år har beskæftiget sig professionelt med undervisning, læring og motivation. De seneste 14 år som selvstændig læringsekspert og foredragsholder.

Han er oprindelig uddannet lærer og underviser i dag lærere og pædagoger på folkeskoler, friskoler, efterskoler, VUC og gymnasier. Derudover træner han undervisere for Grundfos, NovoNordisk og TDC.

Casper tager altid udgangspunkt i konkrete metoder, der bygger på forskning og videnskab. Han har en bred indsigt i læring, dannelse og motivation. Denne indsigt har han hentet ude i virkeligheden, både som lærer på skoler i København og i sine mange år som specialskolelærer.

KASPER MYDING

Læringskonsulent, tidl. lærer, viceskoleleder og far til to.

Kasper Myding har adskillige års erfaring som både lærer og viceleder i grundskolen. Derudover har han en kandidat i læring og forandringsprocesser. De senere år har Kasper arbejdet som læringskonsulent, hvor han har afholdt talrige foredrag samt både kortere og længevarende kompetenceudviklingsforløb.

Kasper brænder for alt, hvad der har med læring at gøre, og han er særligt optaget af at skabe bæredygtige forandringer. Læring er altid afhængig den kontekst, den finder sted i. Derfor har han altid fokus på at skabe en meget tydelig kobling mellem teori, forskning og den hverdagspraksis læringen skal forankres i.