Læringssamtaler

Relationsdannende samtaler med eleverne –  for lærere og skolepædagoger.

Flere og flere skoler arbejder med en til en-samtaler mellem lærere/pædagoger og elever. Disse kaldes flere steder læringssamtaler, men hvad går de ud på?

Hvad er læringssamtaler?

Vi ved fra forskningen, at ensomheden blandt børn og unge stiger. Vi ved også, at elevernes motivation daler i takt med, at de bliver ældre. Det er bare to af grundene til, at 1:1-samtaler mellem voksne (lærer/pædagog) og børn har sin berettigelse i skolen En læringssamtale er en dialog mellem en voksen og en elev, som har et bredere fokus end eksempelvis elevsamtalen. Samtalen tager afsæt i elevens oplevelser og refleksioner om sin skolegang og har både fokus på det faglige, personlige og sociale. Det øger elevernes evne til at forstå og reflektere over sig selv og sin egen skolegang. Eller som en elev i 5. klasse udtrykte det:

“Læringssamtalerne er gode, fordi de får mig til at tænke over alle mulige ting, som jeg ikke ville have tænkt ellers. Og det er fedt.”

Derudover styrker samtalerne relationen mellem den voksne og eleven.

Hvad kræver det at afholde gode læringssamtaler?

Læringssamtalen er en ny disciplin, som stiller krav til både skolen, teamet og den enkelte voksne, hvis de skal lykkes. På skoleniveau skal der være en klar struktur og forventningsafstemning omkring afholdelsen af samtalerne. Teamet må støttes i arbejdet med at evaluere indsatsen. Og den enkelte lærer og/eller pædagog skal udstyres med værktøjer og øget bevidsthed om, hvordan samtalen styres – bl.a. gennem sproglig opmærksomhed og god spørgeteknik.

Vi har gennemført en lang række forløb i læringssamtaler med lærere og pædagoger. Hvert sted oplever vi begejstring blandt både elever, lærere og skolepædagoger for læringssamtalerne og deres udbytte. De fleste oplever nemlig, at samtalerne åbner op for nye refleksioner for både børn og voksne, og de bidrager til at styrke relationen og betingelserne for at skabe en endnu bedre skolegang.

Eleverne oplever, at de har en betydning for de voksne.

Undervejs i forløbet giver hjælper vi ledelse og det pædagogiske personale med at få opbygget et fælles sprog, der bl.a. skal bruges i arbejdet med samtalernes planlægning, gennemførelse og evaluering og konkrete samtaletekniske værktøjer til at lytte og spørge.

Det får I med

→ Et fælles sprog og en fælles metode i “Samtalemodellen”

→ Konkrete sproglige virkemidler

→ Metoder til at arbejde med elevernes egenfortællinger

En udførlig guide med masser af inspiration og praksisforslag til, hvordan I kan arbejde videre i teamet

Formater

Foredrag/forløb

Forløbet “Læringssamtaler – samtalekunst for lærere og skolepædagoger” er udviklet som et forløb, hvor vi sammen arbejder med at udvikle læringssamtaler hos jer. Men det kan også sagtens holdes som et kort foredrag. 

Online/fysisk fremmøde

Vi finder den bedste løsning på baggrund af, hvad der passer dig og din skole bedst:

Fysisk fremmøde, hvor vi kommer ud med det antal konsulenter, der passer til personalegruppens størrelse og de antal gange, der passer til skolens behov.

Blended learning forløb, der består af et miks af oplæg med tilstedeværelse på skolen og/eller online oplæg, videoer og arbejde i teams på skolen.

Online forløb, hvor I bliver guidet gennem arbejdet ved hjælp af videoer, podcast, øvelser mm.

Ønsker du at høre mere om læringssamtaler?

Udfyld kontaktformularen nedenfor, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

“Pssst! Du får to gratis bøger med!”

Ved bestilling af oplægget eller forløb medfølger to eksemplarer af bogen “Verdens bedste lærer”, hvor I bl.a. kan læse mere om Kompetencehjulet, hvor fx kategori 4 handler om at evaluere og give feedback og kategori 11 handler om at danne relationer til den enkelte elev i.