OPLÆG, KURSER & FOREDRAG

Vi afholder både oplæg og workshops samt længerevarende kompetenceforløb, som alle skræddersyes til lige præcis jeres skole og jeres behov.

Kortlæg jeres kompetencer

Vi tager ofte afsæt i Kompetencehjulet, som er et værktøj, vi har udviklet. Modellen skaber et 360 graders overblik, så man kan undersøge og udvikle sin undervisning. 
Modellen kan bla. anvendes til:

 • Individuel udvikling og refleksion
 • Teamudvikling og kollegial sparring
 • Et fælles sprog om undervisningen
 • Pædagogisk udvikling på skoleniveau
 • Mus-samtaler  

På denne side har vi samlet et udpluk af vores mest populære oplæg, kurser og foredrag .

Ønsker du mere info, så kontakt os endelig på info@verdensbedstedanskeskole.dk eller book en samtale direkte her:

VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE

Foredraget bygger bl.a. på stærke internationale resultater i PIRLS, TIMSS, ICCS og ICILS og er et velfortjent skulderklap og en vitaminindsprøjtning til de ansatte i vores fremragende skoler.

Med fakta, forskning og fortællinger fremhæver vi nogle af alle de ting, der er værd at være stolte ved den danske grundskole. Det er levende, underholdende og faktuelt.

VERDENS BEDSTE LÆRER

Bliv endnu bedre til at dele jeres viden og erfaringer. 

Vi præsenterer jer for vores model Kompetencehjulet og giver jer et nyt fælles sprog om den gode undervisning. I får både inspiration til praksis og et værktøj til at gøre hinanden endnu bedre i hverdagen.


LÆRINGSSAMTALER

Flere og flere skoler arbejder med en-til-en-samtaler mellem lærere og elever.

Samtalen åbner op for nye refleksioner for både børn og voksne. De er en vej til at styrke relationerne, og de øger både trivsel og læring. I får konkrete metoder til samtalernes planlægning, gennemførelse og evaluering.


SAMMEN OM UNDERVISNINGEN

Hvordan skabes rammerne om de professionelle læringsfællesskaber (PLF)? 

I dette oplæg præsenterer vi deltagerne for kendetegnene ved et velfungerende professionelt læringsfællesskab, og vi giver konkrete redskaber til at arbejde med PLF i praksis.

RELATIONER I VERDENSKLASSE

Den gode relation mellem lærere og elever er helt fundamental for alt skolearbejde.

Vi har sammensat en kombination af et oplæg og et online-materiale, som giver jer konkrete værktøjer til at styrke og strukturere relationsarbejdet.UNDERVISNING PÅ NYE MÅDER

Dette foredrag er til jer, der ønsker hjælp og inspiration til at undervise på andre og måske helt nye måder. Vi præsenterer jer for de nyeste tendenser inden for undervisning.

De nye tendenser holder vi op mod, hvad forskningen viser giver den største effekt, når det gælder elevernes læring. På den måde sikrer vi os, at vi kun implementerer nye tendenser, der har en gavnlig effekt.

Foredraget kan udvides til fx en pædagogisk dag, årsplanlægning eller et længere forløb, hvor vi sammen implementerer nye praksisser og rutiner i undervisningen.

FORLØB TILPASSET JERES BEHOV

Vi skræddersyr altid forløb gennem en grundig dialog med ledelsen og repræsentanter fra personalegruppen. Det giver de bedste forudsætninger for at lykkes.

Her er eksempler på nogle af de elementer, som oftest indgår i vores forløb:

 • Vejledersparring
 • Ledelsessparring
 • Teamsparring
 • Digitale spørgeskemaundersøgelser
 • Fokusgruppeinterviews
 • Observation
 • Certificering af vejledere i Kompetencehjulet®