Det gode skolehjem- og forældresamarbejde

Trivsel er, når alle er med

Samarbejdet med og mellem forældrene har en afgørende betydning for børns trivsel, dannelse, læring og dannelse.

Hvad er det gode skolehjem- og forældresamarbejde

Temaer som forældremøder, skolehjem-samtaler og etablering af gode forældrefællesskaber fylder meget hen over frokostbordet rundt omkring på landets skoler.

I folkeskoleloven, Kapitel 11, §1, stk 1 står der:  ”folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling.

Der står ikke noget om, hvorfor det er vigtigt med samarbejdet, hvordan vi har samarbejdet, hvor meget, hvornår mm. Det er op til den enkelte skole at lave principper for skolehjemsamarbejdet – og gennemføre dem i praksis.

Med denne workshop præsenterer vi deltagerne for de forudsætninger, der er til stede ved det konstruktive skolehjem- og forældresamarbejde.

Med skolehjemsamarbejde mener vi samarbejdet mellem skole og hjem i forhold til det enkelte barns trivsel, dannelse, læring og udvikling.

Med forældresamarbejde mener vi samarbejdet mellem forældrene i deres forældrefællesskab i arbejdet med etablering og vedligeholdelse af trivselsfremmende fællesskaber i klassen.

Det får I med

Teoretisk og især praktisk viden om det konstruktive skolehjem- og forældresamarbejde.

Et fælles sprog samarbejde med og mellem forældre.

Metoder med konkret inspiration og praksisforslag, der kan anvendes direkte på forældremøderne

Hjælp til fokus på, hvordan I skaber et bedre samarbejde med og mellem forældrene, så det har en effekt på elevernes trivsel, dannelse, udvikling og læring.

Formater, foredrag/forløb

Det gode skolehjem- og forældresamarbejde” kan både afholdes som et kort oplæg (1-2 timer) en halv dag eller en hel dag, og som et forløb hen over en periode. Vi anbefaler at arbejde med det som et forløb, hvor vi sammen arbejder med at styrke jeres samarbejde med og mellem forældrene. Vi understøtter jeres udvidet fokus på et styrket samarbejde med og mellem forældrene og evaluerer forløbet sammen med jer.

Online/fysisk fremmøde

Vi møder jer dér, hvor I er, og sammen finder vi den bedste løsning baseret på, hvad der passer dig og din skole bedst:

Fysisk fremmøde
, hvor vi kommer ud med det antal konsulenter, der passer til personalegruppens størrelse og de antal gange, der passer til skolens behov.

Blended learning forløb, der består af en blanding af oplæg med tilstedeværelse på skolen og/eller online oplæg, videoer og arbejde i teams på skolen.

Online forløb, hvor I bliver guidet gennem arbejdet ved hjælp af videoer, podcast, øvelser mm.

Ønsker du at høre mere?

Skriv til os på info@verdensbedstedanskeskole.dk, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.