Co-teaching

Hvordan får vi mest muligt ud af to professionelle i undervisningen?

Det spørgsmål er omdrejningspunktet, når vi arbejder med co-teaching, hvad enten vi holder et enkeltstående oplæg eller rammesætter et længere forløb.

Hvorfor co-teaching?

Først og fremmest giver co-teaching mulighed for at styrke de inkluderende fællesskaber og elevernes generelle læring og trivsel. 

Derudover er det en oplagt ramme og anledning til at reflektere over egen og andres praksis – sammen.

Hvad kræver det at lykkes med co-teaching?

For at skabe de bedst mulige forudsætninger for arbejdet med co-teaching, er det centralt, at skolen har et fælles sprog, som de professionelle kan støtte sig til i hverdagens praksis. 

Det er nemlig afgørende for at lave en tydelig forventningsafstemning, når der skal planlægges, gennemføres og evalueres. 

Det får I med

  • Baggrundsviden og fælles sprog om co-teaching
  • Konkret inspiration og værktøjer til praksis med afsæt i de 6 tilgange
  • Skabeloner som kan støtte jer i praksis, når I planlægger og evaluerer
  • En ramme til trygge reflekterende dialoger
  • Anbefalinger til, hvordan I forankrer co-teaching på skolen

“På Stormarkskolen har vi arbejdet sammen med Verdens bedste danske skole med henblik på at styrke det fælles sprog om kerneopgaven samt et særligt fokus på co-teaching.

Oplægsholderne var både velforberedte og nærværende. Indholdet var relevant, inspirerende og brugbart i hverdagens praksis. Vi har også fået gode tilbagemeldinger fra medarbejderne.

Alt i alt et godt udgangspunkt for hvordan vi understøtter, at den store mængde ressourcer bruges på den bedst mulige måde og med størst muligt udbytte.

Jan Rasmussen, souschef og afdelingsleder på Stormarkskolen

Vil du høre mere om vores arbejde med co-teaching?

Er du fx nysgerrig på, hvad et eventuelt forløb om co-teaching kunne bidrage med på din skole, så skriv til os på info@verdensbedstedanskeskole.dk, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.