Nyuddannede lærere

At blive lærer er lidt som at tage kørekort – du lærer det først rigtigt, når du kommer ud i virkeligheden.

Indholdet i “Nyuddannede lærere”

Måske er du selv nyuddannet og ønsker at blive klædt bedre på? Eller også står du som skoleleder med en eller flere nyuddannede lærere, som du gerne vil give lidt ekstra “køretimer” i starten af deres ansættelse.

I en travl hverdag kan det være svært for kollegerne på skolen at hjælpe og guide nyuddannede. Vores mål med dette forløb er, at vi bliver den ekstra erfarne kollega, som den nyuddannede lærer kan trække på.

Mange års erfaring

Hos Verdens bedste danske skole har vi nemlig sammenlagt over 40 års erfaring som lærere, skoleledere og udviklere og undervisningsmateriale. Det er al den erfaring vi bruger i dette forløb, der tager udgangspunkt i den virkelighed du som nyuddannet lærer pludselig står i.

Vi følger årets gang og arbejder med, hvordan du:
planlægger din undervisning,
sikrer stærke relationer til eleverne,
styrker relationerne mellem eleverne,
– udvikler det optimale skole-hjemsamarbejde.
Det og meget andet, der ikke er en del af undervisningen på professionshøjskolerne.

Emneområder i foredraget:

Teamsarbejde –hvordan gør man det bedst muligt? Når man pludselig står i en virkelighed, hvor ens kollegaer har forskellige interesser, forventninger, erfaringer og ikke mindst holdninger til samarbejdet i teamet?   

Tips og tricks til den gode undervisning – på professionshøjskolen lærer man en masse teori om planlægningsmodeller mm., men hvordan passer alt det ind i den virkelige skoleverden

Stærke relationer til eleverne – stærk relationer er alfa og omega, når det gælder elevernes trivsel og udvikling. Skoler og lærere skaber og understøtter disse relationer på forskellig vis. I forløbet bliver du klædt grundigt på til at bruge vores Kompetencehjul sammen med resten af dit team.

Forældresamarbejde – et godt samarbejde med mellem lærere og forældre er alfa og omega. På den må sikrer vi nemlig, at skolen bliver så god som muligt for det enkelte barn. Men hvad er det optimale forældresamarbejde? Hvilke tips er der, og hvad er min rolle som lærer? 

Det får I ud af foredraget og workshoppen

Nyuddannede lærere - forløb fra Verdens bedste danske skole

→ Indblik i den nyeste forskning og undersøgelser om elevers trivsel og om, hvordan skoleelever lærer bedst muligt.

Tid og rum til, sammen med andre nyuddannede, at ideudvikle, sparre og videndele om din nye rolle som lærer.

Vejledning til at håndtere forældresamarbejdet, så du og forældrene får mest muligt gavn af hinanden.

→ Et eksemplar af vores bog “Verdens bedste lærer, som du kan bruge som en slags grønspættebog i din udvikling som lærer.

Formater

Foredrag/forløb

Forløbet er tænkt som et blended learning forløb i form af en serie af korte online oplæg. Disse suppleres med diskussioner og videndeling i mindre grupper. Undervejs i processen vil deltagerne blive præsenteret for forskellige former for inspiration. Det kan fx være små videoer om relationer, mindre opgaver, tekster o.a.. 

Er du skoleleder med flere nyuddannede, lærere er det selvfølgelig oplagt at tage de små oplæg live på jeres skole. I det tilfældet er supervision og direkte sparring om den nyuddannedes praksis på stedet også en mulighed.

Forløbet er tænkt til at strække sig over et skoleår.

Nyuddannede lærere - forløb fra Verdens bedste danske skole

Online/fysisk fremmøde

Vi finder den bedste løsning på baggrund af, hvad der passer dig og din skole bedst:

Fysisk fremmøde, hvor vi kommer ud med det antal konsulenter, der passer til antallet af nyuddannede lærere.

Blended learning forløb, der består af et miks af oplæg med tilstedeværelse på skolen og/eller online oplæg, videoer og arbejde i teams på skolen.

Online forløb, hvor I bliver guidet gennem arbejdet ved hjælp af videoer, podcast, øvelser mm.

Ønsker du at høre mere?

Skriv til os på info@verdensbedstedanskeskole.dk, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.