Masterclasses

I vores “Masterclasses” møder du forskellige eksperter på skoleområdet. Her giver vi dem tid til at lade dem gøre os klogere på netop det område, de er eksperter på. Vi stiller nysgerrige spørgsmål, så I kan lade jer inspirere af deres indsigt.

Se med, og fortæl os gerne, hvis du har ønsker til, hvem vi skal interviewe i vores næste Masterclass.

Louise Klinge, skoleforsker

Louise Klinge er især kendt for sit store arbejde med relationer mellem lærere og elever. Senest har hun også blandet sig meget i debatten om skærme i skolen. Louise mener nemlig, at den megen brug af skærme påvirker relationerne negativt.

Det og Louises tanker om, hvad der er god undervisning kan du blive klogere på i webinaret her.

Lene Tanggaard, rektor på Designskolen Kolding

Lene Tanggaard taler om de udfordringer og potentialer, skolen står overfor. Hør hende forklare, hvad hun mener med “et fattigt læringssprog” og læreren som en “connaisseur” samt hendes bud på, hvad det kræver at skabe en god skole.

Per Fibæk Laursen, professor og forfatter

Refleksion over praksis er en nødvendighed, hvis vi skal gøre vores egen og hinandens undervisning endnu bedre. Men hvad kræver det egentlig at blive en reflekterende praktiker? Og hvilke krav stiller det til vores skole?

Søren Thorborg, skolechef i Køge

Hvordan arbejder en skolechef i coronatider? Hvad er vigtigt for skolerne, deres medarbejdere og deres ledere? Hvad kan en skolechef gøre for at få skolerne til at fungere? Den altid levende Søren Thorborg giver os et indblik i en skolechefs hverdag.

Charlotte Brüchmann, skoleleder Vedbæk Skole

En skoleleder skal bevare overblikket særligt i krisetider. Charlotte fortæller om, hvordan ledelsen og medarbejderne arbejder i coronatider. Hun giver både sine overordnede overvejelser og konkrete ting, de gjorde på Vedbæk Skole.

Tanja Steffe Nøhr, programchef Rockwool Fonden

Tanja har mange års erfaring med skoleledelse og og udvikling af organisationer. Under skolenedlukningen stod hun i spidsen for et stort netværk af skoleledere, som delte erfaringer med at håndtere skolenedlukningen. Hør hende sammenfatte, hvad vi kan lære af skolenedlukningen.

Andy Højholdt, lektor på Københavns Professionshøjskole

Andy gør os klogere på tankerne bag Co-teaching og giver perspektiver på, hvordan det kan anvendes i praksis.

Søren Østergaard, ungdomsforsker (Ph.d.), Center for ungdomsstudier

Hvilke tendenser har der været i unges liv de seneste 25 år? Og hvad vi kan vi lære af dem som professionelle i skolen? Det giver den altid spændende formidler Søren Østergaard konkrete bud på her.

Jeppe Bundsgaard, professor DPU og leder af ICILS-undersøgelsen

Hvad ved vi egentlig og skoleelevernes viden og kunnen med IT? Jeppe Bundgaard står bag den internationale undersøgelse ICILS. Den viser hvor dygtige eleverne er til at bruge platforme, programmere og meget andet. Se med!