Om os

Historien om Verdens bedste danske skole

“Nogen må tale den danske grundskole op!”
Verdens Bedste Danske Skole blev stiftet i 2013 i kølvandet på skolereformen og lov 409. Dengang, hvor skolesystemet skulle reformeres og lærernes arbejdstid ændres. Især det sidste førte til en ofte ophedet og til tider hård debat i medierne. Men også på arbejdspladser i hele landet og hjemme ved spisebordene. Stort set alle i Danmark kender nemlig en med tilknytning til den danske folkeskole. 

Der var her, at vi så hinanden i øjnene og tænkte: Nogen må tale den danske grundskole op!

For de danske skoler præsterer i verdensklasse, det viser internationale undersøgelser gang på gang. Men det var ikke budskabet i medierne i 2013.

Derfor stiftede vi Verdens bedste danske skole med et ønske om at ændre den negative diskurs om den danske grundskole. Hvis ikke skolenørder som os skulle tage den kamp op, hvem skulle så?

Foredraget ‘Verdens bedste danske skole’ var startskuddet
Ud fra forskning og internationale undersøgelser om den danske grundskole sammensatte vi vores første foredrag ’Verdens bedste danske skole’, som var startskuddet til en lang række foredrag, kurser og workshops, til lærere, pædagoger og ledere inden for den danske grundskole.
I 2018 udviklede vi kompetencehjulet, som er kernen i vores mest populære oplæg og også grundstammen i vores bog ’verdens bedste lærer’.

Heldigvis er omverdenen også opmærksomme på, at vi i DK og Norden kan noget helt særligt, når det gælder uddannelse af børn og unge. Derfor bliver vi inviteret til at tale ved konferencer i udlandet, afholde online foredrag for udenlandske skoleledere, arrangere skolebesøg på danske skoler samt besøge skoler i mange forskellige lande. I 2019 holdt vi en Ted-talk om Verdens bedste nordiske skoler. 

Digitaliseringen fylder mere
De seneste par år, er digitaliseringen kommet til at fylde mere og mere i vores hverdag og bliver et stadigt større element i vores samfund. I den forbindelse har vores virksomhed også bevæget sig hen imod at blive mere digital. I 2019 lancerede vi vores første online kurser og har siden da tilbudt alle vores produkter online.


Vores arbejde rækker også udover Danmarks grænser. Læs mere om hvor hvilke lande vi ellers har besøgt nedenfor.

Lær os bedre at kende

Bag Verdens bedste danske skole står en række skolenørder

Casper Rongsted

Casper Rongsted har i mere end 25 år beskæftiget sig professionelt med undervisning, læring og motivation. De seneste 15 år har han beskæftiget sig som skolekonsulent.

Han er uddannet lærer og arbejder med lærere, pædagoger og skoleledere på folkeskoler, friskoler, efterskoler, VUC og gymnasier.

Casper tager altid udgangspunkt i konkrete metoder, der bygger på forskning og videnskab. Han har en bred indsigt i læring, dannelse og motivation. Denne indsigt har han hentet ude i virkeligheden, både som lærer på folkeskoler i København og i sine mange år som specialskolelærer.

Casper er forfatter til en lang række artikler om undervisning, og han har sammen med Kasper Myding skrevet bogen “Verdens bedste lærer.” 

Desuden har han lavet en lang række online foredrag og forløb med tekster, podcasts og videoer.

Kasper Myding

Kasper Myding har mange års erfaring som både lærer og viceleder i grundskolen. Derudover har han en kandidat i læring og forandringsprocesser. 

Kasper har i en række år arbejdet som skolekonsulent, hvor han har afholdt talrige foredrag samt både kortere og længevarende kompetenceudviklingsforløb i ind- og udland. Han laver også sparringsforløb med skoleledere.

Kasper brænder for alt, hvad der har med læring at gøre, og han er særligt optaget af at skabe bæredygtige forandringer. Læring er altid afhængig den kontekst, den finder sted i. Derfor har Kasper altid fokus på at skabe en meget tydelig kobling mellem teori, forskning og den hverdagspraksis læringen skal forankres i.

Kasper er medforfatter til bogen “Verdens bedste lærer.” 

Han har også skrevet og sammensat en lang række online foredrag og forløb.

Charlotte Andersen

Charlotte blev uddannet lærer for 25 år siden, og har siden været ansat som medarbejder og i ledelse i både det specialiserede og almene område for børn i grundskolealderen.

Charlotte er optaget af at understøtte børns trivsel, læring og udvikling.

Hun er forfatter til fire bøger (Forlaget Dafolo) i serien ”Inkluderende læringsfællesskaber” og ved siden af sit job som trivsels- og læringsvejleder i grundskolen, har hun konsulentopgaver på både dagtilbud og grundskoleområdet.

Charlotte er optaget af, hvordan vi kan udvikle en skole, hvor børnene oplever, at de udvikler sig fagligt, socialt, og personligt. Med udgangspunkt i børns grundlæggende behov og lige deltagelsesmuligheder, fællesskabende didaktik og pædagogik, og det virkningsfulde teamsamarbejde, præsenteres medarbejdere for forskellige modeller og værktøjer, der kan bruges i praksis.

Charlotte er særligt optaget af at være med til at skabe trivsel for børnene gennem et konstruktivt samarbejde med og mellem forældre.

Vi er ikke alene om det. Her er vores kollegaer

Lau Pilsgaard

Lau Pilsgaard er den seneste tilføjelse til VBDS-holdet. Han gik ind som medejer i sommeren 2023.

Lau kommer fra en baggrund indenfor salg og marketing. I mere end 15 år har han enten været medejer eller leder af en række virksomheder. 

I sin forrige virksomhed grundlagde Lau et landsdækkende videndelings-netværk for ungdomsuddannelser, og senere hen også for grundskoler.

Det endte med at blive ét af landets største.

Det udviklede sig til Den Digitale Læringsdag, i samarbejde med EdTech DK, som er løbet af stablen i 2021, 2022 og 2023.

Lau har solid erfaring med ledelse, salg, motivation og virksomhedsudvikling, og han står for vores kommercielle aktiviteter. 

Lau har overblikket, når det kommer til at skabe vækst og skabe/vedligeholde relationer.

Kasper Hjorth I Verdens bedste danske skole

Kasper Maxmiling Hjorth

Kasper Hjorth er uddannet medieøkonom med speciale i digitalt design og har arbejdet med brand building og visuel identitet i mere end 20 år. Han har gennem årene hjulpet en række tech start-ups på benene.

Kasper er far til to børn i den skolepligtige alder og en dag faldt han i snak med Casper Rongsted, som havde børn på samme skole som Kaspers. Deres samtale handlede om digitaliseringen af det Kompetencehjul, som Casper havde været med til at udvikle. Den idé kunne Kasper godt se sig selv i.

Derfor trådte han i 2019 ind som medejer af Verdens bedste danske skole. Siden da har han arbejdet på at designe og få udviklet en digital platform, hvor Kompetencehjulet kan anvendes til analyse af læreres og pædagogers kompetencer samt til at finde inspiration til at forbedre deres faglige kunnen.

Frederik Schunk

Frederik Schunck er softwareudvikler og IT-konsulent. Han har beskæftiget sig med computere og har programmeret professionelt i seks år, men interessen for området har fulgt ham siden barndommen. Inden for det seneste år har han sammen med Verdens bedste danske skole og et mindre hold studerende udviklet sit første projekt fra bunden: NordicSchools.app.

Han er uddannet fra IT-Universitet i København med en kandidat i softwareudvikling.

Frederik Schunk

Oliver Damsbjerg

Oliver Damsbjerg er softwareudvikler og IT-konsulent.
Han har siden starten af gymnasiet brændt for programmering. I starten lærte han sig selv at programmere gennem små projekter, men i dag er han ved at læse softwareudvikling på IT-Universitet.

Efter planen skal han færdiggøre sin uddannelse med en kandidat i datalogi. Sideløbende med sit studie arbejder han med Verdens bedste danske skole.

Charlotte Norqvist Juul

Charlotte Norqvist Juul er en underviser med et særligt fokus på at engagere deltagerne. Hun er kendt for sin dynamik og solidt faglige fundament. Med ekspertise inden for områder som kommunikation og samarbejde i teams, lederudvikling og konflikthåndtering har Charlotte gjort sig bemærket ved at skabe reelle forandringer i arbejdsmiljøer, hvor medarbejderne har brug for at agere anderledes end tidligere. Udover mange års undervisningserfaring har hun en baggrund som leder og medstifter af en succesrig scale-up virksomhed inden for specialområdet for børn og unge.