Teamsamarbejde / Professionelle læringsfællesskaber

Sammen om undervisningen

Teamsamarbejde har på ny fået opmærksomhed med begrebet ”Professionelle læringsfællesskaber”

Hvad er professionelle læringsfællesskaber?

Det er ikke endnu et smart koncept målrettet lærere og pædagoger. Med professionelle læringsfællesskaber (PLF) er det elevernes læring, som er i centrum. PLF er arbejdet med at skabe en skolekultur, hvor samarbejdet mellem ledere og teams af lærere og skolepædagoger i udviklingen af den gode undervisning og bl.a. derigennem også arbejdet med at øge elevernes trivsel og styrke deres læring på samme tid er i fokus. 

På denne workshop præsenterer vi deltagerne for kendetegnene ved et velfungerende professionelt læringsfællesskab, og vi giver konkrete redskaber til at arbejde med teamsamarbejde i praksis.

Vi anvender vores dialog- og analyseværktøj Kompetencehjulet som omdrejningspunkt for arbejdet. Og med afsæt i det får teamet et vedvarende fælles sprog om kerneopgaven.

Det får I med

Teamsamarbejde / Professionelle læringsfællesskaber

Teoretisk og især praktisk viden om pædagogiske læringsfællesskaber.

Et fælles sprog om undervisning med Kompetencehjulet.

→ En guide med konkret inspiration og praksisforslag til,  hvordan I kan arbejde videre i teamet.

→ Hjælp til fokusere på, hvordan I skaber bedre trivsel og læring hos jeres elever.

Formater

Foredrag/forløb

“Teamsamarbejde – sammen om undervisningen” kan både afholdes som kort foredrag, men vi anbefaler at arbejder med det som et forløb, hvor vi sammen arbejder med at styrke jeres teamsamarbejde.

Online/fysisk fremmøde

Vi finder den bedste løsning på baggrund af, hvad der passer dig og din skole bedst:

Fysisk fremmøde, hvor vi kommer ud med det antal konsulenter, der passer til personalegruppens størrelse og de antal gange, der passer til skolens behov.

Blended learning forløb, der består af et miks af oplæg med tilstedeværelse på skolen og/eller online oplæg, videoer og arbejde i teams på skolen.

Online forløb, hvor I bliver guidet gennem arbejdet ved hjælp af videoer, podcast, øvelser mm.

Teamsamarbejde / Professionelle læringsfællesskaber

Ønsker du at høre mere?

Skriv til os på info@verdensbedstedanskeskole.dk, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

“Pssst! Du får to gratis bøger med!”

Ved bestilling af oplægget eller forløb medfølger to eksemplarer af bogen “Verdens bedste lærer”, hvor I som team kan finde inspiration til at få endnu bedre greb om kerneopgaven som fagprofessionelle.