Relationer i verdensklasse

Relationer og læring går hånd i hånd – derfor har vi udviklet oplægget Relationer i verdensklasse, stiller vi skarpt på netop læreres og pædagogers sociale kompetencer og deres relationer til eleverne.

Indhold

Lærerens og pædagogens relationer til eleverne har afgørende betydning for elevernes motivation, trivsel, selvopfattelse og læring. Det er indlysende for alle, som har med skole at gøre. Det har vi lært af bl.a. Søren Kierkegaard, og i de senere år har vi også fået opbakning fra forskningen, som viser det samme.

Danske lærere og pædagogers gode arbejde bygger på relationer, dannelse og tillid. Vi brænder for at skabe et bånd til hver af vores elever. Det er ret unikt for danske skoler!

Men vi er også klar over den konstante udfordring, det er at arbejde systematisk med at skabe, styrke og vedligeholde relationerne til eleverne i praksis.

Derfor har vi sammensat dette oplæg, hvor vi stiller skarpt på læreres og pædagogers sociale kompetence med udgangspunkt i disse fire kategorier:


1) At At fornemme og skabe stemninger i klassen

2) At danne relationer til klassen som gruppe og fællesskab

3) At danne relationer til den enkelte elev

4) At få eleverne til at danne relationer til hinanden (danne et fællesskab)

Det får I ud af oplægget

Oplægget Relationer i verdensklasse

→ Relevant viden om ny skoleforskning i relationskompetence

→ Den relationsmæssigt filosofiske røde tråd fra Grundtvig til Løgstrup

→ Fortællinger fra og inspiration til relationsarbejdet på andre skoler

→ Værktøjer til at styrke og strukturere relationsarbejdet i teamet

→ Adgang til online materiale, der giver instruktion og inspiration til at forankre arbejdet i praksis

Formater

Foredrag/forløb

“Relationer i verdensklasse” kan afholdes som kort foredrag, men vi anbefaler at arbejder med det som et forløb, hvor vi sammen arbejder videre med og udvikler jeres praksis omkring relationsdannelse.

Online/fysisk fremmøde

Vi finder den bedste løsning på baggrund af, hvad der passer dig og din skole bedst:

Fysisk fremmøde, hvor vi kommer ud med det antal konsulenter, der passer til personalegruppens størrelse og de antal gange, der passer til skolens behov.

Blended learning forløb, der består af et miks af oplæg med tilstedeværelse på skolen og/eller online oplæg, videoer og arbejde i teams på skolen.

Online forløb, hvor I bliver guidet gennem arbejdet ved hjælp af videoer, podcast, øvelser mm.

Forløbet Relationer i verdensklasse

Ønsker du at høre mere?

Skriv til os på info@verdensbedstedanskeskole.dk, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

“Pssst! Du får to gratis bøger med!”

Ved bestilling af oplægget eller forløb medfølger to eksemplarer af bogen “Verdens bedste lærer, hvor kategorierne 9, 10, 11 og 12 netop handler om at danne og fastholde gode relationer.

Verdens bedste lærer