KOMPETENCEHJULET ARTIKEL 2

DEL JERES GULD MED HINANDEN!

På skoler overalt i Danmark er der masser af viden og erfaringer om god undervisning. Vi har skabt en model, der giver lærere og skolepædagoger mulighed for at dele alt dette guld i langt højere grad.

Pas på bombardementet

Lærere og skolepædagoger bliver udsat for et bombardement af nye projekter og metoder. Der er hele tiden noget nyt, man skal forholde sig til. Noget anvender man, og andet forsvinder hurtigt igen. Det er ikke altid, at man får tid til at dele den viden og de erfaringer, man har. Fordi kurser og oplæg i nye metoder står i vejen for det. Der er simpelthen ikke tid til det hele. Og det er skørt. Tænk bare på, hvor mange års erfaring, der er på en skole.

Den unikke viden vil vi have sat i spil!

En ramme for udveksling af viden og erfaringer

Derfor har vi lavet en model. Den er sat sammen efter interviews og samarbejde med en lang række lærere og skolepædagoger i hele landet. Og så har vi bagefter undersøgt, hvordan det harmonerer med forskningen. Alt dette har vi lagt sammen til
modellen Kompetencehjulet. Bare rolig – den er ikke et nyt modelune.
Den er et samlet overblik over det, man kan gøre som lærer og skolepædagog i mødet med eleverne. Den giver en fælles ramme til vidensdeling. Modellen giver mulighed for at undersøge, hvad du er god til. Og hvad du synes, det ville være godt at blive bedre til.

Tre overordnede kompetencer

Kompetencehjulet bygger på tre kompetencer:

  • Undervisningskompetence som er evnen til at planlægge undervisning, arbejde med dens formål, lave variation og give eleverne feedback på deres indsats.
  • Klasseledelseskompetence der handler om evnen til at lede eleverne på en motiverende måde, bruge sig selv som voksen og skifte mellem at være styrende og lade eleverne styre selv.
  • Social kompetence som er evnen til at skabe en god og koncentreret stemning i timerne, skabe et positivt bånd til eleverne og få dannet et stærkt klassefællesskab.

Hver kompetence har fire underkategorier, der hver især beskriver den adfærd, man har som lærer eller pædagog. Dem uddyber vi et andet sted i dette materiale.

Skoleudvikling med praktikerne som afsendere

Kompetencehulet er ikke et dekret ovenfra. Vi starter med lærerne og skolepædagogerne og deres viden og ønsker. Det har vi oplevet motiverer og inspirerer. Og vi tror, at den gode skoleudvikling skal komme fra dem, der står på skolerne hver dag.

Hvordan tager lærere og pædagoger imod Kompetencehjulet? oprindelig: Hvad siger de til det?

Vi har brugt modellen sammen med en masse lærere og pædagoger siden 2014. Og vi har fået mange spændende reaktioner på den. For den kan bruges til mange ting.
Her fortæller tre forskellige lærere om deres erfaringer:

Vores samlede viden er stor

”Endelig er der nogen, der spørger mig,” siger Christina fra Borup Skole i Køge med et smil på læben. Men også med alvor i stemmen. ”Det er rigtigt godt at dele viden og erfaringer med mine kolleger. Det er egentlig ret imponerende, hvad vi har af samlet, fælles viden,” fortæller hun. ”Den skal vi have mere i spil
fremover. Nu er den et punkt på vores teammøder.”

Overblik over teamet

”Det er dejligt at blive taget seriøst som professionel”, siger Mario Giovagnolli fra Lindehøjskolen i Herlev. Han fortsætter: ”Vi har brugt modellen både individuelt og i teamet til at finde ud af vores styrker, og hvad vi selv mente var vigtigt at udvikle. Vi lagde vores profiler sammen, så vi fik et overblik over vores samlede teamviden. Derefter kiggede vi, hvilke kategorier i modellen, vi gerne ville udvikle i teamet. Vi blev enige om kategori 4, som handler om feedback til eleverne. Det har vi nu sat på dagsordenen til vores teammøde, så vi udveksler erfaringer, og alle bliver skarpere til det,” slutter Marco.

En kategori om måneden

”Vi besluttede os for at tage en kategori om måneden. Det har vi gjort i tre måneder nu. Det betyder, at vi startede skoleåret med at fokusere på kategori 1, der handler om at planlægge og organisere undervisningen.” Hun fortsætter: ”Vi har fået gjort vores planlægning enklere, og vi er blevet bedre til at overholde det, vi har planlagt. Jeg tror, at det er fordi, vi får delt både selve planen og dens formål med hinanden. Så vi knokler videre med de næste kategorier.” fortæller Tine, der er lærer på mellemtrinnet på Sputnikskolen i Vanløse.

Modellen kan altså bruges på mange måder. Det er bare om at prøve den, så man kan undersøge, hvordan den bedste giver mening.


NÆSTE SKRIDT

Denne artikel handlede om, hvorfor vi i sin tid lavede Komptencehjulet og om, hvordan den er blevet modtaget ude blandt jeres kollegaer. På den næste side i forløbet skal I:

  • Introduceres til, hvordan I arbejder med Kompetencehjulet
  • Kortlægge jeres egne kompetencer
  • Sammenligne og videndele omkring de kompetencer, som I har i teamet.