Trin 2 af 5: Læs artiklen

VI DANNER GODE RELATIONER PÅ MANGE FORSKELLIGE MÅDER

Gennem vores arbejde besøger vi hvert år skoler i hele landet. Ude på skolerne er der en guldgrube af viden om, hvordan de mange lærere helt konkret danner relationer til deres elever. Noget af den viden vil vi gerne viderebringe til dig. Derfor har vi fået lov til at fortælle om, hvad fire lærere fra tre forskellige skoler gør i praksis. 

Af Casper Rongsted og Kasper Myding, Verdens bedste danske skole

Relationer mellem lærere og elever er en af de vigtigste veje til det gode skoleliv.

Hummeltofteskolen

Der dufter af kaffe og snakken går i alle hjørner af personalerummet på Hummeltofteskolen uden for København.

Vi spørger lærerne om, hvilke praktiske tips de har om relationsdannelse til deres elever. En af de lærere vi møder er Caroline, som er lærer på mellemtrinnet. Hun siger:

”En gang imellem bruger jeg mine pauser sammen med eleverne. Jeg går med dem ud og sjipper eller leger dåseskjul, eller hvad ved jeg. De elsker, når jeg gør det, og jeg tror, det er vigtigt, at de også oplever mig i den slags situationer, så de ikke hele tiden ser mig som hende med kaptajn-kasketten, der styrer klassen. Det tager lidt tid, men det er en god investering, som giver pote resten af året”

Sophienborgskolen

Den anden skole, vi besøger, er Sophienborgskolen i Hillerød. Her møder vi Anna, der er lærer på mellemtrinnet. Vi sad sammen med Anna omgivet af flere af hendes kollegaer, da hun bl.a. fortalte om, hvordan de arbejder med relationer i teamet: 

”I mit team laver vi to gange om året et relationsoverblik. Vi taler åbent om, hvilke elever vi hver især har en udfordrende, svag, middelgod, stærk eller måske tom relation til. Så lægger vi en plan for at få skabt nogle bånd til dem, der er udenfor. Det virker. Og hver gang opdager vi, at der er elever, som ikke har en stærk relation til nogen af os. Det kan jo være meget slemt for eleven, så det får vi løst. Vi lægger simpelthen en plan for de børn, som vi skal være tættere på. Det er egentlig meget enkelt, og systematikken i det hjælper os på vej,” 

Firkløverskolen

Den tredje skole, vi besøger, er Firkløverskolen i Lejre. Her fortæller Vicky, som er lærer på mellemtrinnet, hvordan hun forsøger at skabe et klassemiljø med plads til fejl:

“Jeg fortæller nogle gange mine elever om situationer fra mit eget liv. Det kan være historier fra min egen skoletid eller mit privatliv og gerne noget, hvor jeg selv har kvajet mig eller gjort mig selv lidt til grin. Selvfølgelig overvejer jeg lige, hvad jeg fortæller. Det er jo ikke alt, jeg vil dele med dem. Pointen er at give lidt af mig selv og vise eleverne, at jeg også laver fejl. På den måde mærker eleverne, at vores forhold bygger på tillid.”

Nu har du mødt tre forskellige lærere fra helt almindelige skoler i Danmark. De havde hver deres måder at danne relationer på. Måske kan du genkende nogle af dem eller tænker, at du aldrig selv vil gøre sådan. Heldigvis er mennesker forskellige, så hvad der måske virker for Peter og sine elever, det virker måske ikke for dig og dine.

Vores egne erfaringer

Vi bruger selvfølgelig også vores egne erfaringer, når vi er ude og holde oplæg. Casper giver her et eksempel på, hvad han som tidligere lærer på Det Kongelige Opfostringshus har gjort for at styrke relationerne til eleverne:

”For et par år siden var jeg på ferie med min familie. En dag havde vi ikke så meget på programmet, og jeg besluttede mig for at sende et postkort til alle eleverne fra min klasse. Det gjorde jeg, og så tænkte jeg egentlig ikke mere over det. Men på første skoledag efter sommerferien, blev det pludselig helt tydeligt, hvor stort indtryk det egentlig havde gjort hos både børnene og deres forældre. De taler faktisk stadig om det,”

Øvelsen med postkort har fået både ris og ros rundt om på landets skoler. En af dem, der havde lidt ris, var Philip. Her er hans egne ord:

Det ville jeg aldrig gøre. Men jeg har en anden ting, som jeg altid gør. Den er lidt gammeldags, men den virker. Jeg giver nemlig hånd til alle mine elever, både når vi starter, og når vi slutter en time. Så får jeg kontakt til hver enkelt elev fra begyndelsen, og jeg får altid lagt mærke til dem, der ikke har det godt, eller som er i tvivl om noget i slutningen af timen. Det virker godt for mine elever”.

Vi siger mange tak til Caroline, Vicky, Anna og Philip sender en tanke til alle de elever, der har glæde af lærerne i deres dagligdag.


Næste skridt

Denne del af forløbet handlede om, hvordan vi på forskellige måder kan danne relationer med vores elever. På den næste side i forløbet kan du lytte til vores podcast, hvor vi fortæller mere om:

  • Hvordan relationerne kan styrkes mellem lærer og elev
  • Relationsbegrebet sat ind en teoretisk ramme
  • Forskellen på relationskompetence og social kompetence