Er du klar til online kompetenceudvikling?

Vi har i mange år været vant til, at kompetenceudvikling foregår fysisk enten på skolen eller på et kursuscenter. Men 2020 vil blive husket som året, hvor vi måtte tænke skole- og kompetenceudvikling anderledes. 

Da skolerne lukkede ned så vi, hvor omstillingsparate skoler over hele landet var til at gå online med al deres undervisning af eleverne. Sammen med forlag, eksperter og andre gik vi ind i omstillingen med krum hals. Pludselig var der et behov for at sadle om. Lærerne måtte gå online og ikke bare vente på, at corona drev over af sig selv.

Er der forskel på online kompetenceudvikling?

Til det er svaret ret simpelt: Ja. Vi kan inddele online kompetenceudvikling i to overordnede kategorier:

  • Synkront, hvor en eller flere personer underviser nogle tilhørere, der er med via fx Teams eller Google Meet.
  • Asynkront, hvor materialet ligger klar til brug, når det passer deltagerne.

Synkrone oplæg og kurser

I den første kategori kan man også arbejde med hybride versioner, hvor nogle af tilhørerne deltager, mens andre sidder med over skærmen. Det kan fx være en fordel, hvis nogle af medarbejderne er hjemsendt. Hvis man er fordelt over flere matrikler. Eller at man fx ikke må samle alle lærere og pædagoger i et rum. 

Synkrone kompetenceudviklingsforløb, der fx kan bestå af oplæg eller kurser, stiller høje krav til deltagerne. De stiller dog imidlertid krav til folk som os, der afholder dem. Vi skal nemlig sikre os, at vi får formidlet viden, udfordret og skabt debat, selvom vi ikke altid kan se vores tilhørere. Samtidig med det, så skal vi også skabe en seriøs og god stemning undervejs.
Og hvordan gør man egentlig det? Hvad gør man, når man enten ser alle tilhørerne på små skærme, eller når man ser et samlet live feed fra et personalerum, hvor man kun aner silhuetterne. 

Det har vi efterhånden gjort os en del erfaringer med. På godt og ondt. Inddragelse har altid været et af vores nøgleord. Lærerne, skolepædagogerne og skolelederne har jo masser af vigtige erfaringer. Derfor har vi fokuseret meget på hele tiden finde nye værktøjer (som fx Menti, Kahoot, Jamboards, break-out rooms, Google forms, Miro, mm.). Dem bruger til skabe inddragelse – selvom det hele foregår online. Afstemninger er blevet digitale, og til tider har vi lagt en art gamification ind over, når vi løbende har bedt deltagerne om at melde tilbage, svare på spørgsmål og deltage i små quizzer.

Asynkron kompetenceudvikling – når du er klar

Den anden kategori er online forløb, der ligger klar til brug, når de skal bruges. De er ikke afhængige af, om konsulenten kan komme forbi den dag, om alle medarbejdere kan mødes mandag klokken 14-16 og så videre.

I snart mange år har vi kendt til den slags forløb målrettet elever. Men hvorfor ikke også lave dem til voksne? Denne tanke havde vi allerede fået før 2020. Men med corona kom et endnu større behov for netop denne type kompetenceudvikling af lærere og pædagoger.

Online kompetenceudvikling på vores måde

Derfor har vi sat tempo på ift. produktion af materiale til vores online forløb. Og vi er nået langt. To forløb er allerede færdige og testede – med rigtig gode tilbagemeldinger på begge. I starten valgte vi at fokusere på fælles forløb om fx relationer. Disse forløb er tiltænkt enten teamet eller hele personalegruppen. 

Men hvorfor ikke også udnytte mediet og lave indhold og forløb, der kan tilpasses til og bruges af den enkelte lærer eller pædagog? Vi taler jo tit om, at vi skal huske at differentiere i undervisningen af elever, så hvorfor ikke også gøre det, når det gælder kompetenceudvikling for de voksne? Derfor er vi glade for, at vores materiale snart er klar på en digital platform, hvor du som lærer eller pædagog vil kunne finde en masse relevant viden, øvelser, inspiration mm., der kan være med til at gøre dig til en endnu bedre underviser eller styrke dine relationer med eleverne. 

For om det er live via skærmen eller digitale forløb, så er målsætningen den samme – at styrke lærerne og pædagogernes kompetencer og på den måde gøre gode skoler bedre!