Co-teaching. Hvorfor nu det?

Af: Kasper Myding, 2022

Størstedelen af landets skoler har valgt at forkorte skoledagen for i stedet at prioritere at have to voksne i dele af undervisningen for fx at arbejde med co-teaching. Det kan vi godt forstå.

Men giver to voksne automatisk bedre undervisning, mere læring og bedre trivsel? Måske. Jeg vil dog vove den påstand, at co-teaching kan bidrage til at forløse potentialet i at være to professionelle om at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen. Det åbner nemlig op for helt nye perspektiver, når fire øjne ser på eleverne og reflekterer over, hvordan vi skaber de bedst mulige rammer for dem.

Jeg var en radiatorskjuler

I forbindelse med et oplæg jeg lavede på en skole omkring tværprofessionelt samarbejde, kom en pædagog med en meget ærlig udtalelse:

“Jeg har mange gange oplevet, at jeg var helt overflødig i de timer, hvor jeg var “den anden voksne”. Vi havde hverken talt om planen for undervisningen eller min rolle i den. Jeg var mest bare en radiatorskjuler, der ventede på at få besked på, hvad jeg skulle gøre.”

Måske kan du også genkende det billede? Jeg kan i hvert fald. Og jeg er egentlig ikke ude på at placere ansvaret hos læreren her. For rammerne omkring samarbejdet må støtte op om, at vi undgår at spilde denne store ekstra ressource. Og det gælder uanset, om der er tale om en lærer og en pædagog, to lærere, en lærer og en ressourceperson (AKT, faglig vejleder etc.) eller hvilke andre konstellationer, der måtte findes. For selvom co-teaching udspringer af specialpædagogikken, kan strategierne anvendes i stort set alle tænkelige undervisningssituationer.

Gammel vin på nye flasker?

Jamen, hvad er det nye så? Har vi ikke før overvejet, hvordan vi fordeler rollerne? Det har langt de fleste lærere og pædagoger givetvis. Og for nogen vil der ikke være tale om en revolution – måske snarere et overblik over handlemuligheder.

De seks forskellige strukturer i co-teaching tilbyder konkrete forslag til, hvordan de voksne organiserer undervisningen. Det betyder, at de to voksne nærmest automatisk bliver ansporet til at forholde sig til, hvilken struktur der vil gavne eleverne bedst muligt i den givne undervisningssituation.

En af grundene til at vi er særligt begejstrede for strukturerne er, at vi kan se, hvordan planlægningen, gennemførelsen og evalueringen får en helt anden og langt mere nuanceret karakter. Der åbnes nemlig op for nye vinkler, spørgsmål og erkendelser. Vi ser derfor en oplagt kobling til vores egen model, Kompetencehjulet, som du kan lære mere om i videoen her:

Hvordan kommer du og din skole i gang?

En af fordelene ved co-teaching er, at det ikke kræver ret meget at komme i gang med.

De seks strukturer, som du ser nedenfor er lige til at gå til:

Når I så har prøvet nogle af dem af, så har I måske blod på tanden ift. mere.

Vil du have mere hjælp til at komme i gang med co-teaching?

Så anbefaler vi, at du lytter til vores podcast om co-teaching med Andy Højholdt eller ser eller genser vores webinar med Andy.

Du er også meget velkommen til at sende os en mail, så vi kan tage en snak om, hvordan I kommer godt i gang. Det kunne fx være, med et besøg af Andy eller et forløb, hvor vi kommer med og hjælper jeg godt fra land.

Lyder det interessant?

Så send en mail til Kasper@verdensbedstedanskeskole.dk, så kontakter vi dig hurtigst muligt!