Hvad er god skoleledelse?

Af Kasper Myding, 2023.

Skoleledelse er en kompleks størrelse, som består af mange forskelligartede opgaver og ansvarsområder. Strategisk ledelse, faglig/pædagogisk ledelse, budgetstyring, personaleledelse, talrige administrative opgaver, elevsager og sådan kunne listen fortsætte længe endnu…

Gennem vores samarbejde med ledelser rundt om i landet, har vi gennem de seneste mange år også erfaret, hvor forskelligt disse opgaver og roller er fordelt.

Ledelsesteamets fælles kompetencer kan påvirke skolens udvikling

Da jeg for en del år siden blev ansat som viceleder på en skole, fandt jeg hurtigt ud af, at der var nogle opgaver, jeg var bedre til end andre. Det viste sig også hurtigt, at summen af kompetencerne i ledelsesteamet efterlod os med både styrker og svagheder i forhold til at drive og udvikle skolen.

Men hvordan får man overblik over de mange opgaver (og hvordan de spiller sammen)?

Og hvordan får du og resten af ledelsesteamet skabt meningsfulde samtaler om summen af jeres kompetencer?

Kompetencehjulet for skoleledere

Kompetencehjulet for skoleledere.
Vi viste faktisk allerede kompetencehjulet for skoledere frem sidste år.

Vi har udarbejdet et værktøj, som kan bidrage til at svare på ovenstående spørgsmål.

Modellen hedder Kompetencehjulet for skoleledere. Motivationen til at skabe modellen stammer primært fra henvendelser fra skoleledere på de skoler, som har benyttet vores Kompetencehjul til hhv. lærere og pædagoger.

For kompleksiteten på ledelsesgangen er mindst lige så stor som i klasselokalet. Det er blot andre kategorier, der er på spil. 

I udarbejdelsen af modellen har vi skelet til de områder, der belyses teoretisk og forskningsmæssigt inden for feltet. Vi har også været i dialog med de skoleledere, som har efterspurgt værktøjet.

Det er blevet til de otte kategorier, som du ser i modellen.

Modellen kan frit bruges, som du foretrækker at bringe den i spil på din skole.

Du kan fx downloade PDF’en og så kan I hver især udfylde modellen individuelt og efterfølgende diskutere, hvilke refleksioner jeres svarmønstre giver anledning til.

Hvis du og dine kolleger vil arbejde mere grundigt med modellen, har vi lavet et digitalt kursus på platformen Nordicschools.app*.

Her finder du videoer og beskrivelser, som guider dig og resten af ledelsestemaet gennem et rammesat forløb, som strækker sig over to ledelsesmøder.

*Har du ikke adgang til platformen endnu, eller ønsker du at høre mere om ledelseshjulet?

Så udfyld felterne her, så vender vi tilbage hurtigst muligt:

Vi ved, at Kompetencehjulet for skoleledere kan bidrage til at skabe værdifulde samtaler hos jer!