Forslag og tips til brugen af Kompetencehjulet

På siden her har vi samlet nogle forslag til, hvordan I kan arbejde med Kompetencehjulet på din skole. 

Hør først lige Hans Frøslev Jensen fra Humlebæk Skole fortælle lidt om, hvad de fik ud af arbejdet:

Selve hjulet er simpelt at udfylde

Alt i alt tager det omkring 25-30 minutter at udfylde og bruge Kompetencehjulet. 

Processen ser sådan her ud: 

  • Individuel refleksion (5 min.)
    Den enkelte medarbejder udfylder sit kompetencehjul

  • Deling af besvarelser (15 min)
    Hver medarbejder i fx årgangsteamet fortæller, hvad hen er god til. Og kommer med et konkret eksempel på, hvad det betyder i vedkommendes praksis.

  • Opsamling af besvarelser (5 min.)
    En fra hvert team laver et samlet Kompetencehjulet for teamet, så de stærke sider bliver tydelige. Og der kommer fokus på, hvilke områder de som team ønsker at blive endnu bedre til. 

Ikke et fejlfindingsværktøj!

For at sikre os at Kompetencehjulet ikke er et fejlfindingsværktøj, så afslutter vi altid med at lave et fælles overblik over, hvad alle medarbejderne er stærkest i. 

Herefter laver en tilsvarende oversigt over, hvad medarbejderne ønsker at blive endnu bedre til. 

På den måde får I et overblik, der giver jer mulighed for at planlægge, hvad den kommende tids kurser mm.. skal handle om. 

Hvorfor skal I så afsætte 2 timer til et oplæg?

Selve øvelsen med Kompetencehjulet tager som nævnt ikke lang tid. Men starter altid op med at fokusere, hvad der sker af gode ting rundt om på skolerne i Danmark. Så det er programmet før og nogle gange efter, der tager tid. 

Kompetencehjulet på din skole

Kan du se dig selv og medarbejderne på din skole arbejde med Kompetencehjulet?

Så fortæl os lidt mere om, hvem I er.

Hvilke behov I har og måske også, hvilke fokusområder I regner med at arbejde med i fremtiden. Sådan kan vi sammen lave et godt program for medarbejderne med udgangspunkt i Kompetencehjulet.

Kompetencehjulet kan bruges til mange ting

De ledelsesteams vi arbejder sammen med, anvender Kompetencehjulet på forskellige måder.

Nogle bruger det fx som udgangspunkt for jobsamtaler. Andre beder medarbejderne medbringe den til deres MUS, hvor den er udgangspunktet for samtalen. 

Hvordan og hvorledes vi arbejder med Kompetencehjulet på skoler kan du høre meget mere om i vores podcast, hvor Anders Peter og Casper Rongsted taler om netop det:

(du kan også finde afsnittet der, hvor du normalt hører podcasts)