KOMPETENCEHJULET TEAMET 5

SÅDAN BRUGER TEAMET KOMPETENCEHJULET

Det er jo fint at have styr på ens egne kompetencer, men ude i virkeligheden arbejder vi jo i teams. Derfor skal I nu arbejde med teamets kompetencer – stadig ved brug af Kompetencehjulet. Det samlede tidsforbrug er cirka 35 – 45 minutter.

Ordet rundt (10-25 minutter)

Hver enkelt teammedlem har to minutter til at beskrive:

  • I hvilken kategori er vedkommende stærkest?
  • Et konkret eksempel på, hvad vedkommende gør i praksis. 

Hvis I har ekstra tid, kan I tage en ekstra runde, hvor I hver især beskriver:

  • I hvilken kategori føler I jer hver især særligt udfordrede? Giv konkrete eksempler fra praksis.
Teamets samlede overblik(15 minutter)

Print to nye Kompetencehjul.

I videoen her forklarer Casper og Kasper, hvad I så skal gøre.


NÆSTE SKRIDT

På denne side fik I et overblik over teamets kompentencer. I fik også talt om, hvad I gerne vil være dygtigere til. Den næste side i forløbet er også den sidste, hvor I finder vores ekstra materiale. Her kan I:

  • Se en film, der uddyber de 12 kategorier i Kompetencehjulet
  • Lytte til en podcast, hvor Casper og Kasper taler om indholdet i Kompetencehjulet
  • Læse forskellige forslag til, hvordan I kan arbejde videre med Kompetencehjulet i jeres team