KOMPETENCEHJULET EKSTRA MATERIALE 6

EKSTRA MATERIALE

Video om Kompetencehjulets indhold.


Podcast om Kompetencehjulets 12 kategorier.


FORSLAG TIL VIDERE ARBEJDE

Nu har I taget hul på arbejdet med Kompetencehjulet. Men hvad så nu? Var det det? Bestemt ikke. Her følger en række forskellige forslag til, hvordan I kan arbejde videre.

Jeres opgave er at vælge og tilpasse den tilgang, som I mener, passer bedst til jeres team. Sidst i dokumentet finder I en skabelon til en handleplan. Den anbefaler vi, at I bruger til at konkretisere jeres næste skridt.

1 – Kollegial sparring

Brug Kompetencehjulet som afsæt for at observere hinandens undervisning og give hinanden sparring. Fokuspersonen vælger et eller flere områder i Kompetencehjulet som fokus for observationen og den efterfølgende sparring. Sparringspartneren tager noter under observationen og forbereder spørgsmål, som både anerkender og udfordrer fokuspersonen i den efterfølgende sparringssamtale.

2 – Fordyb jer i en kategori

Udvælg en kategori, som I mener er meningsfuld at gå i dybden med i jeres team. Afsæt 20 min. på teammøderne i eksempelvis to-tre måneder, hvor I skiftes til at komme med et kort oplæg, som afrundes med et enkelt refleksionsspørgsmål. Denne strategi giver mulighed for at udvikle jeres fælles sprog for kategorien, dele jeres viden og udfordre jeres forventninger til hinanden. I kan bl.a. finde inspiration til hver enkelt kategori i vores bog ”Verdens bedste lærer” (Dansk Psykologisk Forlag, 2018)

Verdens bedste danske skole, 2018.
3 – Fejr jeres sejre

Afsæt 5-10 minutter på hvert teammøde til at lade to-tre teammedlemmer fortælle om en succes de har oplevet i praksis siden sidst inden for én af de 12 kategorier. Husk at forberede jer på det, så jeres teamkollegaer kan bruge jeres inputs som inspiration til deres egen praksis. Denne strategi har til formål at holde fokus på at aktivere jeres tavse vide og erfaringer om alt det gode, I gør i hverdagen.

4 – Reflekterende team

En fokusperson fra teamet beskriver en praksissituation med tilknytning til én af de 12 kategorier (5-10 minutter). En interviewer stiller nysgerrige og åbne spørgsmål for at få fokuspersonen til at sætte flere ord på sine refleksioner (10-15 minutter). De øvrige teammedlemmer (som har lyttet med undervejs) deler først deres egne refleksioner (10 minutter) og giver eventuelt til slut gode råd til fokuspersonen.

Verdens bedste danske skole, 2018.
Handleplan

Ønsker du eller teamet at lave en handleplan for jeres videre arbejde med dine/jeres kompetencer, så findes der på sidste side af PDF’en her en handleplan som kan bruges i processen.