KOMPETENCEHJULET INDIVIDUEL 4

SÅDAN BRUGES KOMPETENCEHJULET

Nu skal I til at vurdere jeres lærerkompetencer i Kompetencehjulet. Først udfylder I modellen individuelt.

God fornøjelse. 

Individuel vurdering (5-10 minutter)

Print Kompetencehjulet ud.

Tag udgangspunkt i din generelle opfattelse af dig selv som lærer, når du udfylder modellen. På tværs af de fag, du underviser i.

Vurdér dig selv på skalaen fra 1-5. 1 er den laveste bedømmelse, du kan give dig selv, og 5 er den højeste. Skravér i det felt, der passer til din vurdering af dig selv. 

Ønsker du en grundigere gennemgang af Kompetencehjulets 12 kategorier, så findes der en video på siden Ekstra materiale.


NÆSTE SKRIDT

På denne side kortlagde I jeres egne kompetencer. Men som et gammelt ordsprog siger “there’s no I in team”, så derfor skal I selvfølgelig udveksle jeres viden og erfaringer med resten af teamet. Det sker på næste side, hvor I sammen skal:

  • Tale med hinanden om, hvordan I vurderede jer selv
  • Se på, hvordan I som team kan arbejde videre med Kompetencehjulet
  • Kortlægge, hvad I som team vil blive endnu bedre til