Undervisning på nye måder

Variation er et undervurderet begreb, når det gælder undervisning.

Hvert år kommer nye der nye anbefalinger til måder at undervise på. Der kommer samtidig nye teknologier og en overflod af materialer. Så hvad skal man vælge?
Og hvordan kan I som skole blive endnu bedre til, at arbejde med jeres undervisning på nye måder.

Indhold

Skolen, som vi kender den i dag, er udtænkt under industrialiseringen. Hør på lærerens ord, få en god uddannelse, og så er du sikret et job. 

Så firkantet sætter bl.a. Sir Ken Robinson det op i en af sine mange videoer om skole og uddannelse. Det er måske lige dystopisk nok. Men måske havde han ret i, at vores måde at indrette skolen og undervisningen på trænger til et gennemsyn? Vi vil jo alle gerne sikre, at nutidens skolen giver eleverne de bedste forudsætninger for at lykkes. 

Det er netop formålet med dette foredrag og efterfølgende workshop: At udfordre de vante rammer for undervisning. Og samtidig inspirere til at inddrage nye metoder og teknologier i den daglige undervisning.

Ikke styret af mavefornemmelser, men af forskning, erfaringer og fakta

Hos Verdens bedste danske skole inddrager vi altid forskning, når vi diskuterer skolen og dens indhold. Derfor er et af omdrejningspunkterne i dette foredrag, hvilke forventninger forskere og arbejdsmarkedet har til elevernes kompetencer. Dette sammenligner vi så med, hvad forskningen viser os virker bedst. Fx når det gælder læring, trivsel, undervisningsformer, læreren og pædagogernes rolle, skoleindretning, udstyr mm. 

Emneområder i foredraget:

Fremtidens undervisning – Er den individuel?, Udelukkende digital?, Baseret på artificial intelligence?, Klassisk som dengang far var dreng eller lander vi mon et sted midt i mellem? 

REMAP – Inspiration til en anderledes måde at tænke planlægningen af undervisningen på.

Teknologiforståelse – Hvad gør os til “verdensmestre” i brug af teknologier? Og hvordan, hvornår og ikke mindst hvorfor inddrager vi bedst muligt teknologier i vores daglige undervisning?

Undervisningsdifferentiering – Vi har alle sammen en holdning til det, men får vi gjort det nok. Især med de muligheder som teknologierne giver os?

Fremtidens lærere og pædagoger – Vores lærere og pædagoger er blandt de dygtigste i verden. Det viser forskellige internationale undersøgelser os. Men hvad er det, som de gør så godt, og hvordan passer det med de ønsker vi har til fremtidens uddannelsessystem. 

Det får I ud af foredraget og workshoppen

Det får I ud af foredraget og workshoppen

→ Indsigt i den nyeste forskning og undersøgelser om, hvordan elever trives og ikke mindst lærer bedst muligt i skolen.

→ Tid og rum til at inspirere hinanden og videndele om, hvordan I ser fremtidens undervisning tage form på jeres skole. 

→ Konkrete værktøjer og inspiration til, hvordan I allerede dagen efter kan inddrage i jeres undervisning med fokus på mere differentieret undervisning, inddragelse af teknologier og ikke mindst nye måder at inddrage eleverne mere i planlægningen og udførelsen af undervisningen.

Formater

Foredraget "Undervisning på nye måder".

Foredrag/forløb

“Undervisning på nye måder” er udarbejdet som et foredrag efterfulgt af en workshop. Under og efter foredraget er der fokus på at involvere deltagerne i form øvelser, debatter mm. Længden af workshoppen afhænger af den tid, I som skole har til rådighed. Men vi har gode erfaringer med formatet i forbindelse med en pædagogisk dag eller som en dag i forberedelsesugerne. Men “Undervisning på nye måder” kan også afholdes som et kort oplæg.

Online/fysisk fremmøde

Vi finder den bedste løsning på baggrund af, hvad der passer dig og din skole bedst:

Fysisk fremmøde, hvor vi kommer ud med det antal konsulenter, der passer til personalegruppens størrelse og de antal gange, der passer til skolens behov.

Blended learning forløb, der består af et miks af oplæg med tilstedeværelse på skolen og/eller online oplæg, videoer og arbejde i teams på skolen.

Online forløb, hvor I gennem videoer, podcast, artikler og øvelser arbejder med emneområderne. Undervejs i forløbet er der hjælp og inspiration til at se anderledes på jeres undervisning.

Ønsker du at høre mere?

Udfyld kontaktformularen nedenfor, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

“Pssst! Du får to gratis bøger med!”

Ved bestilling af oplægget eller forløb medfølger to eksemplarer af bogen “Verdens bedste lærer”. På den måde kan I efterfølgende fordybe jer yderligere i Kompetencehjulet og fx kategori 3, der handler om at anvende forskellige undervisningsmetoder og kategori 6, der handler om at motivere og skabe mening.