Ikke mere projektitis – bare god undervisning

Af Kasper Myding, 2021

Nu varer det ikke længe, før vi for alvor finder ud af, om skolenedlukningen har fungeret som en virksom medicin mod den yderst farlige og udbredte projektitis, som har ramt mange skoler gennem de senere år.

Hvad er projektitis?

Projektitis er en lumsk skolesygdom, der er blevet mere og mere udbredt. Den viser sig blandt andet ved en overdreven trang til at iværksætte nye udviklingsprojekter. Også selvom de ikke nødvendigvis forankres i skolens værdigrundlag og hverdagspraksis. Et af de mest hyppige symptomer opleves som en svigtende evne til at fokusere på skolens kerneydelse: God undervisning.

Ikke mere projektitis - bare god undervisning
Udviklings- eller fordybelsestrang?

Den hele og delvise nedlukning af skolerne har sat mange udviklingsprojekter på pause for at kunne håndtere de mange nye udfordringer, som både lærere, skolepædagoger, elever, ledere og forældre har oplevet gennem det seneste halvandet år. 

På den anden side af sommerferien venter en ny stor udfordring. Skolerne skal nemlig skabe en ny start, som på ny skal overbevise eleverne om, at skolen både er et godt sted at være OG et godt sted at lære. Vi skal med andre ord fokusere ekstra på det, vi er allerbedst til. At levere levende, tryg, meningsfuld, nærværende og (indsæt selv flere valgfrie tillægsord) undervisning.

Derfor skal vi stille os selv spørgsmålene: Skal genoptage vores udviklingsprojekter? Igangsætte nye? Eller skal vi i næste skoleår erstatte udviklingstrang med fordybelsestrang?

Hvad er forskningens hovedpointer om god undervisning?

For at få et overblik og et dialogværktøj har vi udviklet modellen Kompetencehjulet. Den tager udgangspunkt i, hvad forskningens hovedpointer om god undervisning er. Samtidig giver den også et indblik i undervisningens mange nuancer.

Ikke mere projektitis - bare god undervisning

Meningen er, at du og dine kollegaer får et værktøj, der både kan bruges til at se på, hvad I er særligt gode i praksis. Og hvor I kan gøre hinanden endnu bedre.
 
Netop det med at se på Kompetencehjulet med sit team er noget, som mine kollegaer og jeg har lavet på mange skoler efterhånden. Erfaringerne fra de mange skolebesøg har vi samlet i et forløb, som du og dit team er velkomne til at benytte.

Forløbet om Kompetencehjulet er ikke lavet fordi vi er trætte af at komme ud på skoler, men fordi vores kalendere ikke altid passer med, hvornår du og dit team har tid og lyst til at arbejde med jeres fælles kompetencer som undervisere.