Skolelærers erfaringer med Nordic Schools

“Nogle gange sidder vi jo og river os selv i håret.”

Sådan lyder frustrationerne af og til for skolelærer og læsevejleder på Rungsted Skole, Mette Bjerg, når mulighederne for at løse udfordringer med en elev lander i en blindgyde.

Det seneste år har Mette Bjerg fået en add-on i sin vejlederrolle. Hun skal sammen med sine andre vejlederkolleger skabe rum for at snakke endnu mere didaktik på teammøderne.

Med hjælp fra vores platform Nordicschools.app har Mette Bjerg og hendes team fået mulighed for at lave målrettede indsatser:

“Man kan gå ind og få nogle konkrete værktøjer og egentlig lave et lille forløb, som involverer os alle sammen i teamet. Det gør, at det bliver et team, der arbejder om et barn, der har det svært og ikke bare en enkelt lærer.”

Fra opbygning af relationer til systematisk relationsarbejde

Platformen Nordicschools.app har fokus på, at medarbejderne kan arbejde emnebaseret og samtidig reflektere over, hvordan egne kompetencer kan bringes i spil.

“Dét, at man kan gå ind og se nogle små film og få nogle hurtige fif til en konkret problemstilling, fx med at skabe relationer til elever, giver god mening” fortæller Mette Bjerg.

Ét af de emner, de har arbejdet med i Mette Bjergs team er at sætte relationerne i system, fortæller hun:

“I teamet markerer man, hvilke elever man har en stærk, nogenlunde eller ringe relation til. Her bliver det virkelig tydeligt, hvem vi i elevgruppen overser eller ikke har den tætte relation til. Det kan forstærke samarbejdet om en klasse.”

Samarbejdet er blevet tættere

Udover at nørde didaktik har medarbejderne på Rungsted Skole også fået mulighed for selv at føre pegepinde i forhold til emner, og det gør, at de rykker tættere sammen i skolebussen:

“Det er i højere grad læreren selv, der har gjort sig nogle overvejelser og kommer med nogle bud på, hvad han eller hun konkret gerne vil afprøve,” forklarer Mette Bjerg og fortsætter:

“En stor del af didaktikken er jo at flytte børn. Ikke bare på det faglige plan, men det er jo også i organiseringen af undervisningen. Så at kigge på det sammen med andre lærere giver jo rigtig god mening,” fortæller Mette Bjerg.

Er du nysgerrig på platformen Nordicschools.app, kan du snuse til den her.