At skabe de gode relationer

 ’Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen.’

Af Anders Peter Nielsen, 2020

Mere eller mindre sådan svarede ni ud af ti udskolingselever i Roskilde kommune, da kommunen lavede en undersøgelse om elevernes trivsel på skolerne. Og du kan sikkert nikke genkende til udsagnet. For er det ikke også tilfældet for os voksne, hvis vi er på kurser og lignende? Lærer vi så ikke også mere, hvis stemningen er god?

Fire vigtige kompetencer når det kommer til at skabe relationer

Spørgsmålet er så, hvordan vi som lærere og pædagoger får skabt den gode stemning i klassen. Når det handler om at skabe stemning og de gode relationer, så spiller flere ting ind:

  1. Vores evne til at fornemme og skabe stemninger i klassen,
  2. Vores flair for at danne relationer til klassen som helhed,
  3. Hvor dygtige vi er til at danne relationer til hver enkelt elev i klassen,
  4. Vores muligheder for at få eleverne til at danne relationer til hinanden.

Betyder det så, at hvis vi får fire ovenstående områder til at fungere, så er alt fryd og gammen? Det korte svar er ja.

Det lidt længere svar er også ja, men det er en vedvarende proces vi som fagprofessionelle ikke må glemme. Vi må løbende huske at afsætte tid og mentale ressourcer til at vedligeholde, forbedre og udbygge vores relationer med eleverne, med klassen og eleverne imellem. På den måde sikrer vi, at skolen bliver et rart sted at komme for eleverne. Et sted, hvor de sammen med deres venner kan udvikle sig både fagligt og socialt.

Har alle elever mindst én god voksenrelation?

I vores arbejde møder vi mange skoleledere, lærere og pædagoger rundt omkring på landets skoler. Når vi er ude og tale relationer og relationskompetence på skolerne, udfordrer vi dem ofte i de forskellige klasseteams. Har alle eleverne i deres klasse mindst en god voksenrelation?

Det umiddelbare svar er som regel ja. Som samtalen skrider frem, viser det sig dog ofte, at et par elever ikke de har en god relation til en voksen i teamet. Det er aldrig rart som team at indse, at der er enkelte elever, der på den måde flyver under radaren. Men der kan være flere grunde til, at eleverne ikke har en relation med en voksen.

Tit opsøger disse elever nemlig ikke selv voksenrelationen. Andre gange kan det skyldes, at lærerne tror, at andre fra teamet har en god kontakt med den pågældende elev. Måske kender du den fornemmelse? Eller måske kan du komme på andre grunde til, at nogle elever i din klasse ikke har en stærk voksenrelation?

Skab et systematisk overblik

For at kunne starte arbejdet med relationer i klassen er det derfor oplagt at starte med et systematisk overblik. Går I struktureret til opgaven med at danne jer et overblik over hver enkelt elevs relationer, så bliver det tydeligt for teamet hvilke elever, der måske falder udenfor.

Et relationsoverblik er relevant, når man skal arbejde med at skabe gode relationer
For at kunne hjælpe lærere og pædagoger med at lave et struktureret overblik over relationerne har vi bl.a. lavet denne skabelon, der kan anvendes til at danne sig et relationsoverblik.

Efter en grundig kortlægning kan man så, enten alene eller i teamet, begynde at se på, hvordan man sikrer, at alle elever får mindst en stærk relation til én voksen. Fokus på alle elevernes relationer er nemlig alfa og omega, når vi taler om at skabe de gode relationer.

Vil du høre mere om, relationer, så lyt eventuelt til vores podcast Verdens bedste relationer, hvor Casper og Kasper taler mere om relationer: